luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6241 ha
Intravilan: 525 ha
Extravilan: 5716 ha
Populatie: 4380
Gospodarii: 1448
Nr. locuinte: 1777
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Roşia, Ocracu
Asezarea geografica:
Comuna Alunu este situată în extremitatea vestică a judeţului Vâlcea, într-o depresiune subcarpatică, la o distanţă de 20 km de Munţii Căpăţânii (Carpaţii Meridionali).
Localitatea se află situată la 90 km faţă de reşedinţa de judeţ, 13 km de oraşul Berbeşti pe DJ 605C
La est, comuna Alunu se învecinează cu comuna Mateeşti şi oraşul Berbeşti, la sud - comuna Sineşti din judeţul Vâlcea, la nord şi nord-vest cu comunele Alimpeşti şi respectiv Roşia de Amaradia şi la vest - comuna Bustuchin, localitate ce apartine judeţului Gorj.
Activitati specifice zonei:
Minerit
Petrol
Comerţ
Panificaţie
Agricultură
Activitati economice principale:
Minerit
Petrol
Obiective turistice:
Biserica din lemn "Cuvioasa Parascheva" din satul Igoiu, declarată monument istoric, categoria B
Evenimente locale:
Cupa Olteţului (activităţi sportive)
Festivalul Olteţului (activităţi sportive şi culturale)
Festivalul copiilor Filofteia Lăcătuşu - descoperire şi lansare tinere talente
Premiera tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani
Acordarea "Diplomei de fidelitate în căsnicie" cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
Facilitati oferite investitorilor:
Infrastructură şi utilităţi oferite investitorilor
Proiecte de investitii:
Proiect integrat, Măsura 322 - PNDR-GAL Parang: Modernizare şi dezvoltare spaţiu rural", cu următoarele componente: Creşterea capacităţii de transport a aducţiunii apei potabile şi extindere sistem de alimentare cu apă în cătunul "Sub Coastă" - sat Bodeşti
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în comuna Alunu, judeţul Vâlcea -DC 111 Roşia de Colteşti-Roşia de Amaradia
Modernizare şcoala Roşia-ARDDZI-Schemă de Granturi Mici
Modernizarea Clubului Pensionarilor-ARDDZI-Schemă de Granturi Mici
Dotare cămin cultural-ARDDZI-Schemă de Granturi Mici
Programul "Casa verde" pentru persoane juridice
Finalizare cămin cultural, proiect finanţat de Ministerul Culturii
Aşezământ cultural în satul Colteşti, proiect finanţat de Ministerul Culturii
Instalare panouri solare fotovoltaice Spaţiu Public de Recreere şi Uzina de Apă
Finalizare dispensar uman, în satul Ilaciu
Înfiinţare Muzeul Mineritului
Proiecte finalizate:
Modernizare DC 111-Roşia de Costeşti-Roşia de Amaradia-FRDS-2007
Parc de joacă pentru copii în satul Igoiu-ARDDZI-Schemă de Granturi Mici-2009
Modernizare grădiniţă cu program normal sat Alunu-ARDDZI-Schemă de Granturi Mici 2010
Bază sportivă multifuncţională tip II în satul Colteşti-OG 7/2006-2010
Pod peste Râul Olteţ în satul Boldeşti-FRDS-2010
Proiect integrat, Măsura 322-PNDR: Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna Alunu
Modernizare drumuri de interes local (asfaltare drum comunal DC 110, asfaltare drum sătesc Chicirea, asfaltare drum sătesc Poduri)
Centru local de asistenţă socială
Spaţiu public de recreere în satul Igoiu (compus din bazin înot, parc de joacă pentru copii, teren sport multifuncţional)
Conservarea şi punerea în valoare a bisericii "Cuvioasa Paraschiva" în satul Igoiu (realizare praznicar, împrejmuire, tratament biochimic şi ignifug asupra lemnului din care este construită biserica, realizare clopotniţă)
Achiziţie utilaj tip vidanja-2012
Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public-ARRDZI-2012
Reabilitarea bisericii cu hramul "Sfântul Nicolae" din satul Alunu (sistem de încălzire central, reparaţii şi zugrăveli tencuieli exterioare, realizare praznicar)-2012
Punte pietonală peste Râul Olteţ, în satul Ocracu-FRDS-2012
Modernizare şi reabilitare Şcoală Colteşti (sistem de încălzire centrală, reparaţii acoperiş, reparaţii şi zugrăveli tencuieli interioare şi exterioare, grupuri sanitare, împrejmuire, alei pietonale, tâmplărie PVC)-2007-2013
Modernizare şi reabilitare Şcoală Gimnazială Alunu (sistem de încălzire centrală, reparaţii acoperiş, reparaţii şi zugrăveli tencuieli interioare şi exterioare, grupuri sanitare, împrejmuire, alei pietonale, tâmplărie PVC, sistem de radioficare)-2007-2013
Modernizare şi reabilitare clădire Dinspensar Uman Alunu (reparaţii tencuieli exterioare, zugrăveli exterioare, reparaţii acoperiş, sistem de încăzire centrală)-2003
Asfaltare drumuri comunale şi săteşti (drum sătesc Didea, drum sătesc Rapi, drum sătesc Aninoasa, drum sătesc Cornet, drum sătesc Roşia de Colteşti-Roşia de Amaradia, drum acces Dinspensar Uman Alunu)